Ο όρος διάστρεμμα βγαίνει από το δια και στρέφω, διαστρεβλώνω ή παραμορφώνω. Η στροφή-παραμόρφωση αυτή έχει ως αποτέλεσμα τον τραυματισμό κάποιων συνδέσμων ή (και) του αρθρικού θύλακα στην περιοχή της ποδοκνημικής. Τα διαστρέμματα χωρίζονται ανάλογα την βαρύτητά τους σε 3 κατηγορίες

  • 1ου βαθμού: διάταση των συνδεσμικών ινών-μικρή ρήξη τους σε ποσοστό εως 25%
  • 2ου βαθμού: διάταση και ρήξη μέρους των συνδεσμικών ινών σε ποσοστό 25-50%
  • 3ου βαθμού: εκτεταμένη (πάνω από 50%) εως και ολική ρήξη των συνδεσμικών ινών

Οι συνήθεις ύποπτοι είναι ο πρόσθιος αστραγαλοπερονικός , οπίσθιος αστραγαλοπερονικός σύνδεσμος και πτερνοπερονικός σύνδεσμος στα έξω διαστρέμματα (το πόδι στρίβει προς τα έσω). Ενώ στα έσω διαστρέμματα (το πόδι στρίβει προς τα έξω) ο έσω πλάγιος ή δελτοειδής σύνδεσμος (σε βαριά διαστρέμματα είναι πιθανή και η διάταση του κνημοπερονικού συνδέσμου)

Είναι άξιο αναφοράς πως στις ΗΠΑ καταγράφονται περίπου 25000 περιστατικά ημερησίως. Το 100% του πληθυσμού θα πάθει έστω μία φορά διάστρεμμα. Το 50% πολλές φορές και στα 2 πόδια.

Αντιμετώπιση

  • Πάγος, περίδεση, ανύψωση και παύση κάθε φόρτισης του σκέλους (οξεία φάση 48-72 ώρες)
  • Μετά τις πρώτες 72 ώρες η ποδοκνημική παραμένει οιδηματώδης και με έντονο άλγος. Ο ασθενής πρέπει να επισκεφθεί ορθοπαιδικό ιατρό για διάγνωση και απεικονιστικό έλεγχο. Έχοντας γίνει η διάγνωση και έχοντας αποκλείσει την πιθανότητα βαρύτερου τραυματισμού, ο ασθενής παραπέμπεται για φυσικοθεραπείες. Η κλινική εικόνα αφορά οιδηματώδεις ποδοκνημικές με έντονο άλγος τόσο στην ψηλάφηση όσο και στην επίκρουση.
  • Αποιδηματική αγωγή , μείωση του άλγους και διατήρηση του εύρους τροχιάς είναι οι πρωταρχικοί μας στόχοι. Στο σύγχρονο κέντρο φυσικοθεραπείας και αποκατάστασης Physioark τηρούνται όλα τα προβλεπόμενα πρωτόκολλα.
  • Manual therapy, ένα βασικό εργαλείο στα χέρια του θεραπευτή. Ο επιστημονικός υπεύθυνος του Physioark Bερώνης Νίκος έχει ειδικευθεί και εφαρμόζει τεχνικές manual αρκετά χρόνια τώρα. Με τις παραπάνω τεχνικές επιτυγχάνουμε την μείωση του πόνου και την βελτίωση του εύρους τροχιάς. Επίσης θωρακίζουμε την περιοχή από πιθανή δυσκαμψία ή ανάπτυξη ουλώδους ιστού.
  • Τα guidelines πλέον θεωρούν επιβεβλημένες τις παθητικές κινητοποιήσεις ακόμη και των τραυματισμένων ιστών. Αυτό φυσικά γίνεται στα όρια του πόνου και με απόλυτη προσοχή. Η κινητοποίηση μίας υπεραλγητικής και οιδηματώδους άρθρωσης απαιτεί εμπειρία και άριστη γνώση. Στο physioark έχουμε τόσο την εμπειρία όσο και την γνώση για να βελτιώσουμε την λειτουργικότητά σας.

Αφού βελτιωθεί η υπεραλγησία και το οίδημα της περιοχής (μειωθούν αμφότερα), ξεκινούν οι ελεύθερες ενεργητικές ασκήσεις χωρίς αντίσταση. Ήπιες ενεργητικές στα όρια του πόνου μπορούν να γίνουν και νωρίτερα αρκεί να εφαρμόζονται με μεγάλη προσοχή . Οι παραπάνω ασκήσεις βοηθούν τα μέγιστα στην αύξηση της ταχύτητας επούλωσης μιας και βελτιώνεται η μικροκυκλοφορία της περιοχής. Μέσω δε των ελεγχόμενων τάσεων στους ιστούς, αυξάνεται η αναγεννητική τους ικανότητα, και η επανεκπαίδευση της κιναισθησίας σε ασφαλές περιβάλλον.  

Στο Physioark λειτουργούμε με βάση τα τελευταία επιστημονικά δεδομένα, η πρώιμη αλλά ελεγχόμενη εφαρμογή τάσεων ήταν απαγορευμένη παλαιότερα.

Σε αυτή την φάση η ελαστική περίδεση βοηθά επικουρικά στην πλήρη παροχέτευση του οιδήματος, ενώ μπορούν να γίνουν και εφαρμογές που προστατεύουν από νέο τραυματισμό (ανάποδες τάσεις στους τραυματισμένους ιστούς και ενεργοποίηση πρωταγωνιστών μυών που χρήζουν ενδυνάμωσης)

Οδεύοντας στην τελική ευθεία της αποκατάστασης, οι ελεύθερες ενεργητικές ασκήσεις δίνουν την θέση τους σε αυτές με αντίσταση. Αρχικά χρησιμοποιούμαι το βάρος του σώματος, ενώ έπειτα μπορούμε να εφαρμόσουμε και ασκήσεις με χρήση λάστιχων και βάρους.

Τις απλές ασκήσεις κιναισθησίας διαδέχονται οι ασκήσεις βελτίωσης νευρομυικής συναρμογής και ισορροπίας τόσο στατικά όσο και δυναμικά.

Το κέντρο φυσικοθεραπείας Physioark με έδρα το Χαϊδάρι δεν σταματά την αποκατάσταση σε αυτή την φάση, αλλά δίνει μία άλλη προοπτική αυτοβελτίωσης στον ασθενή.

Η πλειοψηφία του κοινού θεωρεί πως η αποκατάσταση έχει ολοκληρωθεί, μιας και ο πόνος έχει εξαφανισθεί, το οίδημα έχει παροχετευθεί και η λειτουργικότητα έχει επιστρέψει στα προ τραυματισμού επίπεδα.

Ένας σωστά εκπαιδευμένος επιστήμονας υγείας όμως πρέπει να πιέσει τον ασθενή του στην άριστη θωράκισή του με σκοπό την αποφυγή τυχόν υποτροπής.

Ο επιστημονικός υπεύθυνος του σύγχρονου κέντρου φυσικοθεραπείας και αποκατάστασης Physioark Βερώνης Δ. Νικόλαος επενδύει τα μέγιστα στην εξατομικευμένη ιατρική αποκατάστασης. Με αυτό τον τρόπο προσφέρουμε στον ασθενή ασκησιολόγιο ειδικά διαμορφωμένο για εκείνον που έχει ως μοναδικό σκοπό την αποτροπή τυχόν επανατραυματισμού. Μιμιτικές ασκήσεις σε ευάλωτο περιβάλλον, στατικές και δυναμικές προσομοιώσεις με υπέρμετρα φορτία και αντοχή στην κόπωση είναι κάποια από τα όσα εφαρμόζουμε στο physioark.

Η αποκατάσταση θέλει γνώση, τακτική και συνεχή ενημέρωση, το Χαϊδάρι πλέον έχει το φυσικοθεραπευτήριο που τα γνωρίζει πολύ καλά. Δάπεδα επισφαλούς ισορροπίας, πολυκινητικές δοκιμασίες διάρκειας και αντοχής στην κόπωση πρέπει να δουλευτούν ενδελεχώς στο τέλος της περιόδου αποκατάστασης. Μόνο τότε θα έχουμε ολοκληρώσει στο 101% αυτό για το οποίο μας εμπιστευτήκατε, την υγεία σας.